REGISTRE I CONTROL DE LA JORNADA LABORAL

Sistema de Control Horari de la Jornada Laboral

Registre i control de la jornada laboral

Gestiona el calendari de cada treballador i calcula les hores extres en un sol click.

Ubicació de les fitxades

Permet registrar la ubicació de les fitxades per feines que es desenvolupen fora de la pròpia empresa.

Compliment legalitat vigent

Compleix fàcilment amb la llei del treball amb el millor sistema pel registre de la jornada laboral.

Possibilitat de generació d’albarans

Exportació d’aquests al vostre sistema actual de facturació (SAGE, Factusol, etc.). Eviteu duplicar tasques innecessàriament.

Gestió de calendaris i vacances

· Horaris per treballador
· Calendaris laborals i vacances
· Baixes temporals o puntuals

Control de projectes

Controla a temps real la dedicació dels treballadors als diferents projectes o tasques.

Si la teva empresa gaudeix de TimeNeos, descarrega’t la app a:

684 368 785 / 93 13 13 123
comercial@softneos.com

Powered by: