Control horari

Fitxatge d’operaris, en un sol clic

El sistema de fitxada et permet tenir un bon control horari de tots els treballadors

Bon control horari independentment del tipus de feina o tasca

Apte per treball presencial, teletreball o feines fora de l’empresa

Disponible en qualsevol dispositiu mòbil

Fàcil i àgil per tothom

Accedeix a les fitxades individuals de cada treballador

Genera informes detallats del control d’hores treballades, ubicació i hores extres

Compleix amb el registre de jornada laboral obligatori