TIMENEOS SISTEMA DE CONTROL HORARI I DE REGISTRE DE LA JORNADA LABORAL

Sistema de fitxatge per empreses de qualsevol tamany

Control de la jornada laboral

Registre de jornada laboral

Disposa del control horari dels treballadors i gestiona el registre de les hores de treball, calcula les hores extres en un click.

Ubicació

Ubicació de les fitxades

Permet registrar la ubicació de les fitxades, ideal pel control del teletreball o pel control d’entrada i sortida de personal fora de les instal·lacions.

Compliment legalitat vigent

Compliment legalitat vigent

Compleix amb el registre d’horari obligatori i la llei de treball actual amb el nostre software de control horari.

Generació d'albarans

Possibilitat de generació d’albarans

Exportació d’aquests al vostre sistema actual de facturació (SAGE, Factusol, etc.). Eviteu duplicar tasques innecessàriament.
Calendaris i vacances

Gestió de calendaris i vacances

· Horaris per treballador
· Calendaris laborals i vacances
· Baixes temporals o puntuals
Control de projectes

Control de projectes

Controla a temps real la dedicació dels treballadors en les seves tasques diàries, també realitza el seguiment i control de projectes.

Si la teva empresa gaudeix de TimeNeos, descarrega’t la app a:

Descarrega a Google Play
Descarrega a l'App Store