Vacances

Gestiona les vacances del teu equip

Permet tenir un control de les vacances i absències de cada treballador

Permet crear calendaris individuals per cada treballador i també calendaris estandarditzats per a tots ells

Cada treballador té accés al seu calendari per veure les seves vacances i festius d’empresa

Amb un format molt visual i fàcil per a tothom

Necessites més informació?